Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Siyasal baskıcı ve yandaş Sendikacılık anlayışına karşı, Devlet Korumasında büyüyen ve Kamu Kurumlarında görev yapan gençlerin yandaş Sendikacılık anlayışında muzdarip olmaları neticesinde.

Yeni bir sendikacılık anlayışı ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan tüm Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan bireylere eşit ( Bölücülük ve ayrımcılık yapanlar hariç ) uzaklıkta olmayı gaye edinerek kurmuş olduğumuz YURT Sendikalarımızın hiçbir Siyasi Partinin güdümünde olmadığını tüm Siyasi Partilere eşit mesafede olduğunu, Sadece ama sadece kamu çalışanlarının temel hak ve özgürlükler çerçevesinde eşit ve adil ücret dağılımı ile liyakate dayalı kadro pozisyonlarda adil bir görev dağılımının sağlanması, aynı zamanda Devlet ile kamu hizmeti görevini yürüten bireylerin toplum ve kamu barışını sağlamak amacıyla çıktığımız bu yolda başta Devlet Korumasında yetişen ve yetişmekte olan nesiller ile tüm kamu çalışanlarının katılımı ile birleştirici ve bütünleştirici bir Sendikal anlayış içinde yarınlara umutla bakmak ve güçlüden zulümden değil haklı ve mazlumdan yana her daim taraf olacağız.
Saygılarımla.

Selçuk AY
Yurt-Ay Tarım Sen
Genel Başkanı


Yukarı Çık

By - TFNGL